มติ ก.บ.สจล.

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4-5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 5/ 2561 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล.สจล. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2559