การประเมินบุคลากรสายวิชาการ (DPBP) 2565

บุคลากรสายวิชาการสามารถเข้าไปกรอกผลงานได้ที่ >>>>> www.dpbp.kmitl.ac.th

สามารถดูคู่มือระบบ DPBP ในส่วนของการกรอกผลงานได้ >>>>> คลิกที่นี่

สไลด์พบประชาคม 2565 สามารถ Download ได้ >>>>> คลิกที่นี่