Author: ผู้ดูแลเว็บ

ข่าวประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ใบสมัคร สอบแข่งขันแบ

Read More
ข่าวประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 สังกัดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 2 (Recruitment Announcement for Academic Staff (Lecturer Position)KMITL Prince of Chumphon Campus at Chumphon Province)

ประกาศ รับสมัคร Recr

Read More