ประกาศ กำหนดการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพันกงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

📢📢 ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรผู้เกษียณอายุ หรือหน่วยงานที่รับบริการจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ได้ตามลิงค์นี้ หรือ scan QR Code ในรูปภาพ https://forms.office.com/r/zfkhjjuVX5

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

สรุปจากเอกสารการอบรม และ รวมชุด คำถาม คำตอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

สรุปจากเอกสารการอบรม

Read more