การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสถาบัน 2566

คู่มือการใช้ระบบ

คลิปวิดิโอ ขั้นตอนการ สร้าง-ส่ง แบบมอบหมายภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน >> คลิกที่นี่

คลิปวิดิโอ วิธีการปลดบล็อค Pop up ของ Google Chrome

คลิปวิดิโอ วิธีการล้างแคชของ Google Chrome

เอกสารแนบในการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ

เอกสารแนบในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสายวิชาการ