การมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสถาบัน 2565

คู่มือการใช้ระบบ

คลิปวิดิโอ ขั้นตอนการ สร้าง-ส่ง แบบมอบหมายภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน >> คลิกที่นี่

คลิปวิดิโอ วิธีการปลดบล็อค Pop up ของ Google Chrome

คลิปวิดิโอ วิธีการล้างแคชของ Google Chrome

เอกสารแนบในการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ

4. การประเมินเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีตำแหน่งบริหารที่มาจากตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ (เอกสารแนบ 4)

เอกสารแนบในการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ