หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การยื่นผลงานในระบบ DPBP ปี 2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่มเพิเศษ จากผลปฏิบัติงาน 2564

>> ประกาศของพนักงานสถาบันสายวิชาการ

>> ประกาศของข้าราชการสายวิชาการ

บันทึกข้อความ เรื่อง การรับรองคุณภาพของงาน ในระบบ DPBP

บันทึกข้อความ เรื่อง การขยายเวลาการกรอกผลงานลงในระบบ DPBP รอบที่ 2

บันทึกข้อความ เรื่อง การกรอกข้อมูลผลงานลงในระบบ DPBP

ขั้นตอนการสร้างส่งเอกสารแบบผลงานทางวิชาการในระบบ DPBP >> คลิกที่นี่

คลิปวิดิโอ วิธีการปลดบล็อค Pop up ของ Google Chrome

คลิปวิดิโอ วิธีการล้างแคชของ Google Chrome

แบบฟอร์มประเมินผู้บริหาร