ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 / KMITL’s Announcement on Employment Opportunities for Instructors Academic Institute Employee (2nd Round, Fiscal-year 2022)

Read More
ข่าวประกาศ

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบันฯ จาก TMBAM Eastspring (ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมภายใน 14 ธันวาคม 2564)

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร

Read More
ข่าวประกาศ

รู้หรือยัง? กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดย TMBAM M Choice มีนโยบายการลงทุนแบบ Free Hand ที่เปลี่ยนไป ?!?! ด้วยตัวเลือกการลงทุนจากเดิมมีเพียง 4 นโยบาย ปัจจุบันเพิ่มเป็น 26 นโยบายแล้ว

Read More