ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

สรุปจากเอกสารการอบรม และ รวมชุด คำถาม คำตอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

สรุปจากเอกสารการอบรม

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

Read more