โครงการอบรมสายสนับสนุนวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันศุกร์ที่ 25 กุมภา

Read more

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถาบันฯ จาก TMBAM Eastspring (ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมภายใน 14 ธันวาคม 2564)

ขอเชิญบุคลากร สจล. ร

Read more

รู้หรือยัง? กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดย TMBAM M Choice มีนโยบายการลงทุนแบบ Free Hand ที่เปลี่ยนไป ?!?! ด้วยตัวเลือกการลงทุนจากเดิมมีเพียง 4 นโยบาย ปัจจุบันเพิ่มเป็น 26 นโยบายแล้ว

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากร ชาว สจล. ร่วมกันใส่ชุด Casual ต้อนรับค่านิยมใหม่ สจล. “FIGHT” อยากได้อารมณ์แบบสีไหน รีบซื้อ รีบจับจอง กันได้เลย!

📣 ขอเชิญชวนบุคลากร ช

Read more