ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานและผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานก่อนกำหนด ในงานมุทิตาจิต “เกษียณอย่างเกษม…เพชรงามลาดกระบัง” ประจำปี 2565

📌วันพุธที่ 21 กันยาย

Read more

ประกาศ กำหนดการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพันกงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

📢📢 ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรผู้เกษียณอายุ หรือหน่วยงานที่รับบริการจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ได้ตามลิงค์นี้ หรือ scan QR Code ในรูปภาพ https://forms.office.com/r/zfkhjjuVX5

Read more