อบรมสัมมนา

สรุปจากเอกสารการอบรม และ รวมชุด คำถาม คำตอบเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

สรุปจากเอกสารการอบรม อ.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (Cr. ดร.ฐิติพรรณ เกินสม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

Download here >>> https://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/Mind-Map-พรบ-ข้อมูลส่วนบุคคล-2562-ดร.ฐิติพรรณ-เกินสม-คณะสถาปัตย์ฯ-สจล..pdf

รวมชุด คำถาม คำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ จากการอบรม

Click >>> https://pdpa.kmitl.ac.th/faqs/ <<<