ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2