ข่าวประกาศ

📌 ขอเชิญชวนบุคลากร สจล.ทำแบบสำรวจระดับการยึดมั่นใน #ค่านิยมองค์กร และการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรของบุคลากร (Culture Index Survey)

🗓️ ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2566

📧 โดยทุกท่านจะได้รับ Link ให้ตอบแบบสำรวจทาง E-mail สถาบันของแต่ละท่าน

🎁 ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับของรางวัลสุดน่ารัก**

CoreValue #KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2023 #DigitalUniversity