อบรมสัมมนา

อบรม 1-Day TOEIC ติวสอบโทอิคฉบับเร่งรัด

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต รุ่งสว่าง
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี

part 1
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/Ectr-eEuottFjMh_kOqX-X8B9mJKJbNHCRUtarPDJwFlBw?e=aRdh6q

part 2
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EUSIV8CY9JVKo1eU0e7wKd4B0fPAkAoMs6_XRgAKPUjw1Q?e=tDccdY

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด