อบรม การใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สำหรับบุคลากรทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.
วิทยากรโดย คุณเมธิน ค้าทันเจริญ ผู้ดูแลระบบ e-Office
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 308 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EdqqUyWDhLBDpIBjrRZEB8UB6G9YB5_8jaQcpKp4yqu3Dg?e=ddEbev