อบรมสัมมนา

การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

ช่วงเช้า
https://drive.google.com/file/d/1WFTNzdes1W8Adtms9idYoEZqwTtdO-zm/view?usp=sharing

ช่วงบ่าย
https://drive.google.com/file/d/1iZfFSyTnNuhyKMZwjUGEmanlYDUF4KRr/view?usp=sharing

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะชมคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น
2) กรณีที่ท่าน คลิ๊ก Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ โทร. 02-329-8000 ต่อ 3009, 3277 หรือ 3842
3) คลิปวิดีโอใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่รับชม ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด