ขอเรียนเชิญบุคลากรอบรม การใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สำหรับแอดมิน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากรโดย คุณเมธิน ค้าทันเจริญ ผู้ดูแลระบบ e-Office
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/ER1b0TIUNZ9Go3M_o5AAYNwBPKw7yjmVgCWKu4Kx5-RjGQ?e=vo2EX2