กิจกรรมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่เป็นหลักประกันดีๆให้กับพนักงานและครอบครัว ว่าเมื่อเราพ้นสภาพออกจากงานเราจะได้รับเงินก้อนโต จากที่เราจ่ายเงินสะสม 3-15% ของทุกเดือนและสถาบันจ่ายสมทบอีก 8% ของค่าจ้าง