อบรมสัมมนา

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด สจล.
วิทยากรโดย กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้แก่

  1. คุณอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ
  2. คุณกิติมา นับสุวรรณ์ นิติกรปฏิบัติการ
  3. คุณปรัชญ วิเชียรนพรัตน์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  4. คุณวรินทรา ก้านบัวไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังหลักสูตรนี้ได้ โดย คลิ๊ก Link ด้านล่าง

จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ก.พ. 66 ตอน 1
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EV-cAg80aiJArV_IaowqzS0BYI1KUTw4fFVRQhtXCAKw-A?e=zEMKtx

จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ก.พ. 66 ตอน 2
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EYMwfzUEBgFBkUXo1rdZGoYBpZYJaVCYbRVIwpCSxbVGZA?e=FawDxE

จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ก.พ. 66 ตอน 1
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/EZ6HOoWLWaNFuTue5WmiIWcBObHRVHMln4NNXDSz91h4ZA?e=decAnN

จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ก.พ. 66 ตอน 2
https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/saran_si_kmitl_ac_th/Ecl7FLtARGVNlumBLxRmiL4BALYp-_6ytO8HzKG7YqPHWw?e=d8qS1f