กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานและผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานก่อนกำหนด ในงานมุทิตาจิต “เกษียณอย่างเกษม…เพชรงามลาดกระบัง” ประจำปี 2565

📌วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 12.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการ_งานมุทิตาจิต-ปี-2565_REV1