ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565 และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีจากการสอบแข่งขัน

ประกาศ-ผลการแข่งขัน-สนับสนุน-65

รายชื่ผู้ขึ้นบัญชี