ข่าวประกาศ

แจ้งเลื่อนวันประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการประจำปี 2565

แจ้งเลื่อนวันประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการประจำปี 2565 โดยจะมีประกาศกำหนดการและตำแหน่ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สามารถติดตามได้ที่เวปไซด์ hr.kmitl.ac.th