กิจกรรม

📢📢 ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรผู้เกษียณอายุ หรือหน่วยงานที่รับบริการจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรอกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ได้ตามลิงค์นี้ หรือ scan QR Code ในรูปภาพ https://forms.office.com/r/zfkhjjuVX5