ประกาศ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การสอบปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2564

ประกาศผล-ภาค-ก-ปรับวุฒิ