การขอรับคลิปวิดีโอหลักสูตรการอบรมย้อนหลัง

ด้วย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สายการอบรมหลัก คือ

  1. การอบรมสายบริหาร
  2. การอบรมสายวิชาการ
  3. การอบรมสายสนับสนุนวิชาการ

เนื่องจากบางหลักสูตรการอบรม ทางสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลมิได้ทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ HR ซึ่งท่านที่สนใจสามารถดำเนินการขอรับคลิปวิดีโอหลักสูตรการอบรมย้อนหลังได้ ผ่าน Google Forms เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องของท่านแล้วจะดำเนินการจัดส่ง Link “OneDrive” สำหรับการเข้ารับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังให้ท่านผ่านทางอีเมลต่อไป

Link สำหรับแจ้งเรื่องขอรับคลิปวิดีโอหลักสูตรการอบรมย้อนหลัง https://forms.gle/xpG6tgn62PoEG1Q68

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Picture1.png

หมายเหตุ
1) ผู้ที่จะขอคลิปย้อนหลังได้ต้องเป็นบุคลากรสถาบันที่ใช้อีเมล @kmitl.ac.th เท่านั้น และต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอบรมที่จะขอ
2) กรณีที่ท่าน ยังไม่ได้รับ หรือ ได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับชม หรือมีปัญหาอื่นใด สามารถแจ้งได้ที่ Email: lovelyhrdkmitl@gmail.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และช่วยเหลือท่านในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ หรือ กรณีเร่งด่วน โทร. 02-329-8000 ต่อ 3842, 3009 หรือ 3277
3) ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามผู้ที่ขอรับคลิปวิดีโอ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือ การกระทำอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเด็ดขาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *