ประกาศ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลสอบภาค-ก