รับสมัครงาน / Applecation

ประกาศผล
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

พนักงานสถาบันประเภทพิเศษ

ประกาศรับสมัคร
NEW ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็น
NEW ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษสังกัดสถาบันโคเซ็น 9 อัตรา
ประกาศผล
NEW ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 6
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 6
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานประเภทพิเศษ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โครงการ “อว. สร้างงาน”) (รอบ 2)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โครงการ “อว. สร้างงาน”)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โครงการ “อว. สร้างงาน”) (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โครงการ “อว. สร้างงาน”)
ประกาศรับสมัคร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ (KOSEN)
ประกาศ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กำหนดการสอบปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การสอบปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร บุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม 2)
ใบสมัครสอบแข่งขัน / Application Form
ประกาศผล
NEW ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค
NEW ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีจาการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผล การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เพิ่มเติม)
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4)
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อ ผู้ขึ้นบัญชีจากการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 4
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4)
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
ประกาศรายชื่อ ผู้ขึ้นบัญชีจากการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ประกาศผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะการบริหารและจัดการ
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันประเภทพื้นฐาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ประกาศผล คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง